Privacyverklaring

Ingangsdatum 19-04-2024 om 16:28

Privacyverklaring Raven Cosmetics

Deze website wordt beheerd door Raven Cosmetics. Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

1. Vastlegging, verwerking en doeleinden van gegevens

Door het gebruiken van www.ravencosmetics.nl (hierna: de Website) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een bepaalde natuurlijke persoon, oftewel een individu.

Bij het gebruik van de Website kunnen persoonsgegevens op zowel actieve als passieve wijze worden verstrekt.

Actief verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die u zelf op de Website hebt ingevuld, bijvoorbeeld ter registratie als klant. De manier waarop actief verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt en de doeleinden daarvoor, zijn te vinden onder punt 3 van deze privacyverklaring.

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het surfen over de Website automatisch worden opgeslagen, zonder dat u zich daar misschien van bewust bent. Passief verstrekte gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd, waardoor de meeste van deze gegevens geen persoonsgegevens (meer) zijn. De manier waarop passief verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt en de doeleinden daarvoor, zijn te vinden onder punt 4 van deze privacyverklaring.

Om te overzien welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u ons een verzoek doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, vragen wij u bij een dergelijk verzoek wel altijd om zich adequaat te identificeren. Zo zijn wij er zeker van dat wij alleen persoonsgegevens verstrekken aan het datasubject zelf.

2. Actief verstrekte gegevens

Zodat u bij het gebruik van de Website niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren, bewaren wij na registratie de volgende gegevens van u:

•Naam;

•E-mail;

•Telefoonnummer.

 

Daarnaast houden wij de onderstaande gegevens bij ter administratie van leveringen, voorraden en financiën:

•Aantal verkochte artikelen;

•Klanten welke besteld hebben;

•Bestellingen;

•iDEAL transacties;

•Totaal bedrag verkochte artikelen.

 

Ter verwerking van de bovenstaande acties worden de volgende gegevens van u opgeslagen:

•Rekeningnummer;

•Tenaamstelling;

•NAW;

•Bank;

•Bedrag;

 

Alle bovenstaande gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de levering van de artikelen en diensten van Raven Cosmetics en zullen nooit aan derden worden verstrekt.

3. Passief verstrekte gegevens

Klikgedrag en bezoekgegevens: Google Analytics

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij gebruiken daarvoor Google Analytics. Deze diensten maken gebruik van tracking cookies. Ter bescherming van je privacy hebben wij deze diensten echter geanonimiseerd in hun toepassing. Op die manier waken we erover dat Google geen persoonlijk profiel van je online gedrag kan maken via onze site.

Gedrag m.b.t. delen van content: AddThis

Op de website word bijgehouden welke content er gedeeld wordt met derden middels AddThis. U kunt het privacybeleid van AddThis naslaan op de volgende webpagina: http://www.addthis.com/privacy

4. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert.

5. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze Website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6. Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

7. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

 

Raven Cosmetics, Oude Torenstrat17, 1211BV Hilversum

E-mailadres: info@ravencosmetics.nl

Tel: 06-26324310

Website: http://www.ravencosmetics.nl