Eigenschappen van het Tondelzwampoeder Seta Vital

Tondelzwampoeder Seta Vital heeft een rij van eigenschappen, die een bewuste voeding kan ondersteunen. Deze eigenschappen worden bepaald door een reeks fundamentele componenten die deel uitmaken van Tondelzwampoeder Seta Vital natuurcomplex, genaamd CGM-complex Dit zijn natuurlijke biopolymere chitine, glucanen en melanine die worden geproduceerd uit schimmelmateriaal van de zwam Fomes Fomentarius.

Chitine is een natuurlijk polysacharide (meervoudig koolhydraat), die stikstof bevat. Deze stikstof verhoogt wezenlijk het absorptievermogen van chitine op ionen van giftige zware metalen (met inbegrip van radioactieve). Tegelijkertijd werkt het niet op biogene elementen, zoals kalium, calcium, magnesium e.a. Bij langer gebruik van chitine wordt de minerale stofwisseling van het organisme dus niet verstoord.

Chitine is ook een goede opnemer van vele metabolische afvalproducten, bijv. bilirubine, kreatinine, ureum e.a. Chitine is niet giftig, zelfs niet in grote hoeveelheden. Derhalve wordt het beschouwd als een veelbelovend element.

1.3 - 1.6 Bèta D-Glucanen in het natuurcomplex zijn ook natuurlijke polysachariden (meervoudige koolhydraten) en staan bekend om hun positieve kwaliteiten. Over dergelijke kwaliteiten beschikken enkele vertakte Bèta-D-Glucanen met een klein moleculair gewicht.

Melanine is de sterkste natuurlijke bio-protector. Door een groot aantal verschillende functionele groepen die het molecuul van melanine bevat, beschikt het tegelijkertijd over de eigenschappen van anionen en kationen (negatief en positief geladen atomen).

Eén melanine-molecuul kan tot 20 vrije radicalen samen binden. Schimmel-melanine onderscheid zich van dierlijk-melanine doordat ze niet giftig is.

De inname van het Tondelzwampoeder SEta Vital natuurcomplex zorgt voor een aantal functies die een positief effect kunnen hebben op het lichamelijk welzijn.

Het Tondelzwampoeder Seta Vital passeert de maag en doorloopt het spijsverteringskanaal. Daarna wordt het o.a. via de spijsvertering afgevoerd. Bovendien participeert het maag-darmkanaal in de voortdurende drainage van het vloeibare bestanddeel van bloed. In het menselijke maag-darmkanaal wordt ongeveer 10 liter vloeistof per 24 uur afgescheiden. Vervolgens wordt deze vloeistof samen met spijsverteringsproducten weer opgenomen in het bloed.

Het menselijke organisme heeft geen geschikte enzymen om chitine te verteren. Daarom wordt chitine op een natuurlijke wijze uit het organisme afgevoerd.

Glucanen van het Tondelzwampoeder Seta Vital kunnen deels worden afgebroken door spijsverteringsenzymen van het menselijk organisme en in de vorm van bio-actieve oligosachariden (enkelvoudige koolhydraten) in de vezellaag van de darm en verder via het bloed afgevoerd worden. In deze vezellaag bevindt zich het grootste deel van de immuuncellen. En oligosachariden van glucanen kunnen eventueel aan verbetering van de functies bijdragen. Door de samenwerking van immuuncellen en oligosachariden van Tondelzwampoeder Seta Vital kan het welzijn aanzienlijk bevorderd worden.

De melanine die Tondelzwampoeder Seta Vital natuurcomplex bevat en de producten van hun biodegradatie beschikken over bijzondere eigenschappen. In het spijsverteringskanaal worden levensmiddelen afgebroken. Dit proces vormt een groot aantal vrije radicalen, die positief beïnvloed kunnen worden door melanine en geen verstoring van de biologische structuren veroorzaakt.

Deze eigenschappen van Tondelzwampoeder Seta Vital vertegenwoordigen een bijzondere waarde voor de mens. Het kan ook voor mens en dier zeer waardevol zijn en aan een beter gevoel van welzijn bijdragen.

Bij de productie worden de componenten van Tondelzwampoeder Seta Vital natuurcomplex niet chemisch gemodificeerd. De productietechnologie van ontstaat door de verwijdering van de onnodige elementen uit het schimmelmateriaal.

De chemische samenstelling van Tondelzwampoeder Seta Vital is zeer gecompliceerd: chitine bestaat uit lineaire macromoleculen, die in bundels van ca. 150-200 stuks samengekoppeld zijn en waaruit microfibrillen (vezelige delen van de celwand) gevormd worden. Dankzij deze samenstelling is het sorptieoppervlak van chitine erg groot – boven 1000 m2 op één gram Tondelzwampoeder Seta Vital natuurcomplex.

Chitine wordt niet in lichaamszuren, zuren en organische oplosmiddelen opgelost. In een oorspronkelijke toestand lijkt chitine een zeer inactieve stof en wijst niet op een hoge biologische activiteit. De afbraak van chitine kan met de deelname van chitinasen (enzymen die chitine afbreken) verlopen. De gevormde oligomeren van chitine onderscheiden zich door een hoge biologische activiteit.

1.3 - 1.6 Bèta D-Glucanen van Tondelzwampoeder Seta Vital bestaan uit talrijke macromoleculaire complexen van verschillende stoffen en door het uiteenlopende karakter van de splitsing. Cgm-complex bevat overwegend onoplosbare glucanen, die aan chitine gekoppeld zijn. Deze glucanen kunnen door de werking van de spijsverteringssappen van het menselijk organisme in oplosbare biologisch actieve oligosachariden veranderen.

Melanine van Tondelzwampoeder Seta Vital is ook een complex van een groter aantal macromoleculen met een verschillende massa en samenstelling. Ze zijn aan chitine en glucanen gebonden, worden niet in een zuur-reagerende omgeving en water opgelost, ook niet door lichaamszuren (zoals maagzuur). Deze melanine kan in het spijsverteringsproces van de mens in fragmenten met een laag moleculair gewicht veranderen (hoofdzakelijk in titer = is de verdunning in het bloed waarbij deze nog aantoonbaar is), die over een hoge activiteit van oxidatieremmers en een hoge biologische activiteit beschikken.

laboratorium